O Nas

AT Connect pomaga małym i średnim firmom w rozwiązywaniu ich problemów w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. Nasze doświadczenie pozwala nam na rozmawianie o biznesie klienta jako o całości. Na początku chcemy go zrozumieć, doszlifować strategię i odpowiednio zaplanować, a potem realizować poszczególne działania tak, aby były one ze sobą spójne. Wykorzystujemy w ten sposób efekt synergii.

Mamy wieloletnie, różnorodne doświadczenie wywodzące się z największych renomowanych firm – zarówno polskich jak i światowych. Dzięki temu odważnie poruszamy się w świecie komunikacji, produkcji, finansów czy logistyki.

Wiemy, że dla małych i średnich firm dostęp to takiego potencjału jest z różnych przyczyn ograniczony. My postanowiliśmy skutecznie przełamywać takie bariery. Działamy w sposób niekonwencjonalny.

Ponieważ w przypadku małych i średnich firm głównym kanałem przekazu informacji staje się internet, w swoich działaniach kładziemy nacisk na komunikację w sieci – Digital Marketing.

Uruchomiliśmy również pilotażową platformę komunikacyjną Obrzeżna Online.

Nie działamy jak agencja reklamowa. Działamy w Warszawie, ale mamy również klientów w Łodzi.

Poznaj nasz zespół.